Những biểu tượng báo lỗi trên ôtô có ý nghĩa gì?

Những biểu tượng báo lỗi trên ôtô có ý nghĩa gì?

Những biểu tượng báo lỗi trên ôtô có ý nghĩa gì?

Có những biểu tượng xuất hiện trên bảng táp-lô nhưng tài xế không hiểu hết ý nghĩa nên không có cách chăm sóc xe phù hợp.

1. Tam giác vàng có dấu chấm than ở trong báo hiệu gì?

nhung-bieu-tuong-bao-loi-tren-oto-co-y-nghia-gi

Sắp hết xăng

Lỗi động cơ

Báo bật kiểm soát cân bằng hoặc cảnh báo chung

2. Tam giác đỏ có ôtô ở trong biểu hiện gì?

nhung-bieu-tuong-bao-loi-tren-oto-co-y-nghia-gi-1

Cảnh báo khoảng cách

Cảnh báo sắp hết xăng

Cảnh báo xe có vấn đề

3. Biểu tượng này muốn nói xe đang thiếu gì?

nhung-bieu-tuong-bao-loi-tren-oto-co-y-nghia-gi-2
 

Nhiên liệu

Dầu máy

Nước mát

4. Đèn vàng dưới đây là?

nhung-bieu-tuong-bao-loi-tren-oto-co-y-nghia-gi-3

Cảnh báo xe chở quá tải

Cảnh báo áp suất lốp

Cảnh báo giảm xóc

5. Xe đang ở trong tình trạng nào khi có đèn này?

nhung-bieu-tuong-bao-loi-tren-oto-co-y-nghia-gi-4

Đi vào đường quanh co liên tục

Xe lệch làn

Kích hoạt kiểm soát cân bằng thân xe


Tin mới